תסמונת או סינדרום הם אוסף של תסמינים, הנוטים להופיע יחדיו. תסמינים או תופעות בלתי רגילות המתאגדות ביחד, ובכך נותנים אותות אזהרה על מצבו של המטופל. להלן שמות המחלות, הגדרת המחלה, סימפטומים, סוגים, במקרים מורכבים אנו ממליצים לפנות לקליניקת טבעוני 03-5399000.