תרופות סבתא הוא שם החיבה שניתן לתרופות עממיות שעברו מדור לדור. אמנם תרופות סבתא אלו לא עברו ניסויים קליניים להוכחת יעילותן, אך מבחן התוצאות ועצם הישמרותן במשך דורות רבים מעידה על יעילותן.

תרופות סבתא בדרך כלל מופקות ממרכיבים ביתיים הנמצאים במשק הבית ונגישים כמעט לכל בית אב, מכאן שכל תרבות פיתחה לה תרופות סבתא מהצמחים, התבלינים והשורשים הגדלים באזור הגיאוגרפי שלה. כיום בעידן הידע וניידות המידע הגלובלית ניתן למצוא שימוש בתרופות סבתא יעילות, שמקורן יכול להיות גם מהקצה השני של העולם.

רשימת תרופות סבתא