קורס אוליגותרפיה – מסלול הכשרה למטפלים ולימודי תעודה

מרצה: יצחק טבעוני  B.Sc.Te נטורופת, בוגר רפואה

סינית, מפתח שיטת טבעוני לאבחון ולטיפול דרך תעלת

האוזן ומומחה לרפואה פונקציונלית

הקורס כולל:

  1. הכרת האוליגותרפיה טבעית מודרנית.
  2. תורת נטיית הטיפוס – אבחון לפי סוגי טיפוסים.
  3. סוגי אוליגוטיב–  תפקידם, פעולתם, התאמתם לריפוי ושיקום האורגניזם.
  4. שימושם של אוליגוטיב לרפואה מונעת.
  5. אופן שילובם של אוליגוטיב עם מוצרים פונקציונליים אחרים.
  6. תרגול מעשי.

* הקורס נועד ללמד שיטות טיפול ואבחון חדשניות, העומדות כטיפול בפני עצמן או בשילוב עם שיטות טיפול נוספות

פעילותה של חברת טבעוני, מעוגנת בתפישת עולם בלעדית – לראשונה בישראל ובעולם –  הפועלת מ- 1987, תחת השם "הגישה הפונקציונלית" .

בית הספר הפועל במסגרת חברת טבעוני, נועד ללמד שיטות אבחון ייחודיות וחדשניות, על פי הרפואה הפונקציונלית (תפקודית) ותורת האוליגותרפיה הטבעית-מודרנית.

בארץ למדו את השיטה אלפי מטפלים ורופאים, וזו רק ההתחלה.

מהי הגישה הפונקציונלית?

הגישה הפונקציונלית של טבעוני היא שילוב בין שלוש שיטות אבחון וטיפול שונות: אבחון דרך תעלת האוזן, תורת הרפואה הפונקציונלית ותורת האוליגותרפיה הטבעית-מודרנית.

נקודת המוצא בגישה הפונקציונלית, זהה לתפישת עולמו של הרמב"ם שקבע כי "האדם רופא של עצמו". בבסיס הגישה הפונקציונלית עומדת הקביעה שלאדם יש את כל הכלים הנדרשים כדי להתמודד עם תחלואים שונים הפוקדים אותו במהלך השנים, וזאת בתנאי שמערכות האדם מאוזנות.

על פי כלל זה, המטופלים בגישה הפונקציונלית מקבלים במהלך הטיפול את הכלים המתאימים (בפועל: התאמת זרזים ייחודיים הנקראים אוליגוטיב) להפעלת תהליכים מאזנים בגוף, מבחינה מנטלית, נפשית, אנרגטית ופיזית.  בעקבות איזון המערכות בא גם השיקום והריפוי.

הגישה הפונקציונלית, להבדיל משיטות אבחון וטיפול אחרות, מאבחנת ומטפלת באדם עצמו (בכלל המערכות), ולא בשם המחלה או במחלה.

התיחסות זו של הגישה הפונקציונלית תואמת את תפישתו של החוקר הצרפתי, הרופא הנודע ד"ר ז'ק מנטריה מאוניברסיטת פריז, שנחשב כאבי שיטת הריפוי הנקראת אוליגותרפיה מודרנית. ד"ר מנטריה, ערך מחקר מקיף בנושא הרפואה הפונקציונלית והאוליגותרפיה, מחקר אשר החל בשנת 1932, נמשך עד  שנת 1990, וכלל בתוכו כ- 75,000 תיקים על מטופלים, בשיטה ייחודית זו.

ד"ר מנטריה היה הראשון שקבע – זאת על סמך מחקר מקיף שביצע –  כי נטיית הטיפוס לחולי היא מכלול הנטיות האורגניות, המנטליות והרגשיות של האדם.

בגישה הפונקציונלית קיימת אפשרות להתנתקות מצריכת התוספים עם השלמת הטיפול – ללא חשש של תלות מתמשכת!

עקרונות הרפואה הפונקציונלית:

ברפואה הפונקציונלית ההתייחסות לאדם היא במגוון המישורים הקיימים : הפיזיים, הנפשיים, המנטליים והאנרגטיים.

ברפואה הפונקציונלית הטיפול הוא באדם ולא בשם המחלה.

ברפואה הפונקציונלית ההתייחסות היא לאיזון חומרי הגלם בגוף, ולא לתוספות או לחומרים מעכבים.

הרפואה הפונקציונלית נותנת כלים לאדם, כדי שהמערכות יוכלו להתאזן בכוחות עצמן .

הכלים ברפואה הפונקציונלית מתאפיינים ב-:

  • מתן זרזים ומידע לתאים.
  • חוסר רעילות.
  • שימוש בחומרים במינון זעיר.
  • הפעלת פונקציות הכרחיות באדם.

אוליגותרפיה טבעית מודרנית היא שיטת ריפוי חדשנית, באמצעות 19 סוגי מיקרו יסודות טבעיים, הנקראים אוליגוטיב, בעלי קוד ביולוגי – תדר התואם לתאי האדם, המאפשר איזון המערכות המנטליות, הנפשיות והפיזיות, לשיקום וריפוי מערכתי.

אוליגותרפיה היא דרך של מתן כלים לאדם באמצעות אוליגוטיב, כדי לעודד את הגוף לתקן, לשקם ולאזן את המערכות החיוניות באדם, על-מנת להגיע לפתרון אמיתי דרך שורש הבעיה, או כדרך מניעה למחלות עתידיות.

אוליגוטיב הינם יסודות זעירים וטבעיים, הקיימים במינון נמוך בכל תא חי באדם,  בחיות ובצמחים.  הם משמשים כזרזים וכווסתים של הפונקציות האורגניות ותהליכי החיים.

הלימודים (המתקיימים בניהולו של יצחק טבעוני), מיועדים לרופאים ולמטפלים מקצועיים בתחומים שונים של הרפואה המשלימה והמקצועות הפארא-רפואיים.