Tivoni Lizuf

תרופות סבתא

למידע והדרכה אישית- התקשרו 2025* או 03-5399000

תרופות סבתא
תרופות סבתא הוא שם החיבה שניתן לתרופות עממיות שעברו מדור לדור. אמנם תרופות סבתא אלו לא עברו ניסויים קליניים להוכחת יעילותן, אך מבחן התוצאות ועצם הישמרותן במשך דורות רבים מעידה על יעילותן.
 
תרופות סבתא בדרך כלל מופקות ממרכיבים ביתיים הנמצאים במשק הבית ונגישים כמעט לכל בית אב, מכאן שכל תרבות פיתחה לה תרופות סבתא מהצמחים, התבלינים והשורשים הגדלים באזור הגיאוגרפי שלה. כיום בעידן הידע וניידות המידע הגלובלית ניתן למצוא שימוש בתרופות סבתא יעילות, שמקורן יכול להיות גם מהקצה השני של העולם.

למען הסר ספק, המידע הנוגע לתוספי תזונה אינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה רפואית מוסמכת, הוראה או עצה לשימוש או שינוי בהוראות הנטילה של טיפול תרופתי. תוספי התזונה אינם מאושרים לשימוש במצבים רפואיים, וייחוס סגולות ריפוי ו/או מניעה של מחלות לתוספי תזונה, אסור על פי הוראות הדין במדינת ישראל